Germanicus archief

Germanicus archief

Germanicus Caesar, meestal kortweg Germanicus (15 v.Chr. – 19 na Chr.) was een vooraanstaand Romeins veldheer uit het Julisch-Claudische huis. Germanicus was de zoon van Nero Claudius Drusus en Antonia minor, een dochter van Marcus Antonius. Augustus was zijn grootoom: diens zuster Octavia Thurina minor was zijn grootmoeder langs moederszijde. Door twee opeenvolgende adopties (Tiberius door Augustus, Germanicus door Tiberius) mocht hij Augustus later zijn grootvader noemen. Hij huwde met een (werkelijke) kleindochter van Augustus, Agrippina maior. Caligula was zijn zoon, Claudius zijn broer, en de laatste keizer van het Julisch-Claudische huis, Nero, zijn kleinzoon. Zonder dat de omstandigheden ooit helemaal opgehelderd raakten, stierf Germanicus in Antiochië in 19 n.Chr.

Weergegeven:
Sorteren op: