Menu
Menu
Winkelwagen

Philippus I - Keizer op curulische zetel (o2070)

Philippus I - Keizer op curulische zetel (o2070)
Verkocht
Philippus I - Keizer op curulische zetel (o2070)
  • Beschikbaarheid: Verkocht
  • Model: Curule chair
€ 65,00

Zeer fraaie grote munt. Ex van der Veen collectie. Van deze keerzijde bestaat er ook een met zijn zoon. Leuk als set! De curulische zetel (Latijn: sella curulis) was in het oude Rome de naam van een erezetel met kenmerkende kruisvormige poten, die als ambtelijk onderscheidingsteken mocht worden gebruikt door de hoogste functionarissen (die vandaar de naam curulische magistraten droegen), zoals dat eerder het voorrecht was van de Romeinse koning. Na de Romeinse tijd is curulische zetel, ook wel curule-stoel of curulische stoel genoemd, de verzamelbenaming voor afgeleide latere stoelvormen geworden met gebogen X-vormige poten. De oudst bekende zetels met de kenmerkende kruisvorm dateren uit het Egyptische Nieuwe Rijk, waaruit graven zijn gevonden waarin stoelen in de stijl van de curulische zetels werden aangetroffen.

Denominatie:
AR Antoninianus
Conditie:
Zeer fraai+
Formaat:
22 mm 
Gewicht:
4,48 gram
Periode:
245 Na chr.
Muntplaats:
Rome
Muntsnede:
-.-
Voorzijde:
IMP M IVL PHILIPPVS AVG  gedrapeerde buste met kuras naar rechts, stralenkroon. Keizer Marcus Julius Philippus Augustus.
Achterzijde:
P M TR P II COS P P Keizer met globe naar links op curulische stoel met scepter en globe.  Hogepriester volkstribuun voor de 2e maal consul vader des vaderlands.
Referentie:
RIC 2 b
Provenance:
Ex Van der Veen Collectie Schulman 363


Philippus I, de Arabier, was hoofd van de Praetoriaanse garde onder Gordianus III. Hij was verantwoordelijk voor het voedseltransport voor de romeinse legioenen. Hij saboteerde deze om Gordianus in een kwaad daglicht te stellen en hongerige muitende soldaten doodden de keizer. Hierna riep Philippus zich snel uit tot keizer en dat werd bekrachtigd door de senaat. Toen hij Trajan Decius naar de Donau-regio stuurde om een opstand neer te slaan, deed deze dat zo succesvol, dat zijn troepen hem tot keizer uitriepen. Philippus pikte dit niet en ging de strijd aan, want zijn ondergang betekende.