Menu
Menu
Winkelwagen

Galba - Victoria denarius R2 zeer zeldzaam! (JA2338)

Galba - Victoria denarius R2 zeer zeldzaam!  (JA2338)
-17% Verkocht
Galba - Victoria denarius R2 zeer zeldzaam! (JA2338)
  • Beschikbaarheid: Verkocht
  • Model: VICTORIA PR Rome denarius
€ 249,00
€ 299,00

Bijzondere denarius van Galba. Op de munt is de titel imperator te lezen die hij kreeg op 2 april 68. Later uitgaves van Galba als Augustus volgen de titulatuur van Rome en aangenomen kan worden dat deze munt van voor juni 68 is (toen hij Augustus werd).   Anders dan de Spaanse versie van deze munt is het portret veel verfijnder. De keerzijde is propaganda voor de succesvolle campagne tegen Nero

Denominatie:
Denarius
Conditie:
Ruim fraai
Formaat:
19 mm 
Gewicht:
3.18 gram
Periode:
68-69 Na chr.
Muntplaats:
Rome
Muntsnede:
-.-
Voorzijde:
IMP SER GALBA CAESAR AVG P M Buste naar rechts, gelauwerd.  Imperator Servius Galba Caesar Augustus Hogerpiester
Keerzijde:
VICTORIA PR  Victoria op globus naar links met lauwerkrans. Eenheid van de provincies.
Referentie:
 RIC I 234

Hij was keizer van 8 juni 68 tot 15 januari 69. Servius Sulpicius Galba is geboren in 3 v.C. in Terracina uit een voorname en rijke familie en volgde een schitterende loopbaan als stadhouder van Aquitania (31-32), consul (33), legaat van Germania Superior (39-41) en proconsul van Africa (45). Vanaf 60 was hij gouverneur van Hispania Tarraconensis. Galba stond zeer in de gunst bij Augustus, Livia, Tiberius, Caligula, na wiens dood hij de troon weigerde, en Claudius, die hij naar Britannia vergezelde.


In 68 raakte hij in contact met de opstandige Iulius Vindex en zijn troepen riepen  hem in Carthago Nova (Spanje) uit tot tot legaat van de senaat en het Romeinse volk. Na Nero's dood werd Galba onder druk van de praefectus praetorio Numphidius Sabinus door de senaat tot keizer uitgeroepen. Samen  met Otho trok hij naar Rome, waar hij een opstand neersloeg. Ofschoon Galba een eerlijk man was, bemoeilijkten zijn achterdocht  en gierigheid zijn regering. Het niet uitbetalen van het aan de soldaten beloofde donativum kostte hem veel sympathie. Begin  69 keerden de Rijnlegers zich tegen hem en riepen Vitellius tot keizer uit. De adoptie van Lucius Calpurnius Frugi Licianus, waarmee de periode van de adoptiefkeizers werd  ingeluid, nam Otho tegen hem in. De door deze onder de praetorianen op touw gezette samenzwering kostte Galba het leven.