Trajanus - Tetradrachme MELQART (F1827)

-21 % Trajanus - Tetradrachme MELQART (F1827)

Interessante muntplaats! Tyrus in Libanon.

Melqart is een godheid die door koning Hiram, de tijdgenootvan koning Salomo, als Baäl (heer, godheid) van de Fenicische stad Tyrus werdgeïnstalleerd.

Hij werd in verband gebracht met de zee en de onderwereld:de Feniciërs waren een zeevarend volk en beschouwden de zee als de woonplaatsvan hun voorvaderen. Men identificeerde Melqart met de Griekse held Herakles.De rotsen aan weerszijden van de Straat van Gibraltar werd door de Griekenaangeduid als de Zuilen van Herakles, door de Feniciërs als de Zuilen vanMelqart. Ook in de door Feniciërs gestichte stad Carthago werd deze godheidvereerd.

Denominatie:
AR Tetradrachme
Conditie:
Zeer fraai
Formaat:
27 mm 
Gewicht:
13.98 gram
Periode:
103-109 Na chr.
Muntplaats:
Tyrus
Muntsnede:
-.-
Voorzijde:
AVTOKP KAIC NEP TPAIANOC CEB ΓERM ΔAK., (Autokratoros Kaisaros Neruaos Traianos Sebastos Germanikos Dakikos)., gelauwerd hoofd naar rechts. Daarvoor een knots, daaronder een adelaar. Trajanus als Augustus.
Achterzijde:
ΔHMAP EΞ IZ VΠAT S., (Dhmarcikhs Exousias IE Upatos e). Meqart-Heacles met omgeknoopte leeuwenvel naar rechts
Referentie:
Prieur 1495; McAlee 455 (Antioch).

Trajanus was waarschijnlijk een van de meest geliefde keizers. Hij had onder Domitianus vele militaire posities vervuld en boekte veel belangrijke overwinningen. Toen de kinderloze Nerva keizer werd, dwong het leger hem Trajanus te adopteren, zodat hij na zijn dood keizer werd. Tijdens zijn bewind deed hij veel aan liefdadigheid en zette hij veel grote bouwprojecten in gang. Hij veroverde Dacia (Roemenië), Armenië en Mesopotamië. Hij stierf in 117 na christus na een beroerte.

  • Model: Tetradrachme Melqart
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • € 125,00
  • € 99,00