Menu
Menu
Winkelwagen

Caligula QUADRANS interessant lees verhaal! (479)

Caligula QUADRANS interessant lees verhaal! (479)
Caligula QUADRANS interessant lees verhaal! (479)
Verkocht
Caligula QUADRANS interessant lees verhaal! (479)
Caligula QUADRANS interessant lees verhaal! (479)
Caligula QUADRANS interessant lees verhaal! (479)
  • Beschikbaarheid: Verkocht
  • Model: Quadrans RCC
€ 30,00

Denominatie:
AE Quadrans
Conditie:
Fraai
Formaat:
19 mm 
Gewicht:
2.44 gram
Periode:
40 Na chr.
Muntplaats:
Rome
Muntsnede:
-.-
Voorzijde:
C CAESAR DIVI AVG PRON AVG, pileus (vrijheidsmuts, die slaven droegen als zij vrijkwamen, later symbool voor vrijheid) tussen S-C (met toestemming van de senaat) Caius Caesar Divi Augusti Pronepos Augusti, Caius Caesar achterkleinzoon van Augustus.
Achterzijde:
PON M TR P IIII PP COS TERT rondom RCC, Pontifex Maximus Tribunicia Potestate quartum Pater Patriae Consul tertium. Hogepriester Volkstribuun voor de 4e keer vader des vaderlands, consul voor de 3e maal. Remissa Ducentesima, Afschaffing van tweehonderdste belasting.
Referentie:
RIC 52

Onder Augustus werd een belasting ingevoerd om de burgeroorlogen te kunnen betalen, die was een denarius op de 100 op alle verkopen. Onder Tiberius werd dat een denarius op de tweehonderd en Caligula schafte deze belasting af in 39. Deze quadrans herinnert daaraan.

Een quadrans (grieks: κοδράντης), ook wel teruncius is een Romeinse bronzen munt ter waarde van een kwart as en daarmee de munt met de minste waarde in het Romeinse muntstelsel. In de tijden van de republiek werd de munt gegoten en had drie korrels om de waarde (drie unciae) en droeg meestal een beeltenis van Hercules. De munt werd sporadisch aangemaakt en verdween na de regering van Antoninus Pius uit het muntstelsel.

 

Gaius Caesar Augustus Germanicus (Antium, 31 augustus 12 - Rome, 24 januari 41), postuum bekend als Caligula, als bijnaam voor de laarsjes die hij latijd draagde als kind, was van 37 tot 41 princeps van Rome. Caligula's jeugd werd getekend door de intriges van de eerzuchtige Seianus. Na een hoopvol begin van zijn regering, begon hij zich na een periode van persoonlijke tegenslag meer en meer te gedragen als autocratisch heerser, waarbij hij zijn bevoegdheden onder meer aanwendde om in hoogverraadprocessen talrijke senatoren naar willekeur ter dood te veroordelen. Een geslaagde moordaanslag van de Praetoriaanse garde maakte een einde aan zijn schrikbewind, dat gevolgd werd door een damnatio memoriae door de senaat.