De munten van de reizen van Hadrianus 

 

Er waren drie keizers die als reislustig te boek stonden: Hadrianus, Trajanus en Antoninus Pius. Hadrianus liet zijn reizen vastleggen op munten. Deze munten staan bekend als de reis-serie en zijn zeer gewild bij verzamelaars. De provincies of steden (zoals Alexandria) werden afgebeeld als mensen met attributen die bij dat land hoorden, zoals een krokodil en Ibis voor Egypte, een schorpioen voor Afrika, een konijn voor Spanje, een krijger met schild en speer voor Germania en stenen voor Brittania (verwijzing naar de muur van Hadrianus). Doel van zijn reizen was om zijn gezag te verstevigen en was ook propagandistisch van aard. Maar als liefhebber van cultuur en architectuur liet hij er ook allerlei gebouwen optrekken. In Noord-Afrika sprak hij de troepen toe die militaire operaties uitvoerden, in Brittania liet hij de muur van Hadrianus bouwen, Jeruzalem liet hij herbouwen en verbande de joden naar Syrie en ook liet hij Athene verfraaien (onder andere met de tempel van Zeus) als groot liefhebber van de Hellenistische kunst.

 

De dood van Antinous

 

Tijdens zijn reis op de Nijl (afgebeeld op de munt door, hoe kan het dan ook, een nijpaard) verdronk zijn grote liefde en minnaar Antinous voor zijn ogen. Zelfmoord of een ongeluk? Het zal nooit duidelijk worden. Hadrianus was gek van verdriet, vergoddelijkte hem en ontketende een heuse Antinous-cultus, met munten, beelden, tempels en een heuse stad met de naam Antinoopolis. Hij werd als farao begraven in een gouden sarcofaag. De cultus ging nog eeuwen na zijn Hadrianus' dood door. 

 

 

 

Chronologisch overzicht van de reizen van Hadrianus

 

 

117–118: Terugkeer naar Rome vanuit Syrie via de noord-oostelijke grens
117: Syria, Cilicia, Cappadocia, Galatia, Bithynia
118: Bithynia, Thracia, Moesia Superior and Inferior, Pannonia Superior en Inferior, Dalmatia

 

 

121–126: eerste reis
121: Narbonensis, Lugdunensis
122: Lugdunensis, Germania Superior & Inferior, Raetia, Noricum, Britannia, Belgica, Aquitania, Tarraconensis
123: Tarraconensis, Syria, Cappadocia, Bithynia en Pontus
124: Bithynia en Pontus, Asia, Achaea
125-6: Achaea, Macedonia, Epirus, Sicilia

 

 

128–132: tweede reis
128: Sicilia, Africa Proconsularis, Numidia, Mauretania Caesarensis, Achaea
129: Achaea, Asia, Galatia, Cappadocia, Cilicia, Syria
130: Syria, Arabia, Iudaea, Aegyptus
131: Aegyptus, Lycia and Pamphylia, Asia, Thracia, Moesia Inferior, Macedonia, Achaea
132: Achaea