Legioenen op Romeinse munten

Een interessante Romeinse muntslag zijn die van de legioensmunten. Deze werden geslagen onder Marcus Antonius, Septimius Severus en Gallienus en vormen een interessant verzamelobject.

Marcus Antonius

Mooie legioensdenarius van Marcus Antonius, een van de bekendste Romeinen uit de wereldgeschiedenis. In totaal werden er 23 legioensdenari geslagen van LEG PR1 tot LEG XXIII. De voorzijde toont een gallei en de keerzijde een legioensadelaar tussen twee standaards, zoals we die later ook bij Septimius zien.  De munten werden voor de slag bij Actium in 32 voor christus geslagen, waarschijnlijk in zijn winterhoofdkwartier in Patrae (Griekenland), om zijn vloot en legioenen te betalen. Deze munten hebben een lager zilvergehalte, door toevoeging van koper en fourré munten (koperen kern) komen ook veelvuldig voor. Veel van deze munten zijn lang in omloop geweest, waardoor er veel versleten exemplaren gevonden zijn. Ook staan er vaak merktekens van bankiers op. De afkorting ANT AVG betekent Antionus Augurus en hiermee identificeerde hij zich met Caesar die ook Augur (toekomstvoorpeller, een priesterfunctie) was. III VIR R P C op de munten betekent Triumvir rei publicae constituendae, een van de drie mannen die de Republiek herstelden. Naast Marcus waren dat Lepidus en Octavianus (Augustus). In 169 na Christus werd de versie van het zesde legioen herslagen als eerbetoon aan de 200ste-viering van de slag bij Actium.

Septimius Severus

Als Septimius op 1 juni 193 tot keizer wordt gekroond, worden er vijftien verschillende legioensdenari geslagen. De legioenen die worden geëerd zijn: I, II, III, III, V, VII, VIII, XI, XIII, XIII, XXII en XXX. De keerzijde van de munten bestaan uit een legioensadelaar temidden van twee standaards. Alle munten zijn schaars. In de legenda is dan te lezen om welk legioen het gaat.  Bovendien werden van het eerste, 8ste en 14e legioen ook zeer zeldzame Aurei geslagen.

Gallienus

In 260 na Christus, als de opstanden waren neergeslagen, liet Gallienus in Milaan een groot aantal munten slaan als eerbetoon aan de legioenen. Elk legioen of cohort is weergegeven door het legioenembleem, zoals bijvoorbeeld een ooievaar, wild zwijn of leeuw, gevolgd door het overwinningsnummer  en PF voor Pia Fidelis (is een eretitel die aan Romeinse legioenen werd toegekend wegens bewezen trouw en betekent Trouw en Toegewijd). Voor elke veldslag waaraan het legioen had deelgenomen werd een munt geslagen: overwinning vijf was tegen de Alemanni, overwinning zes tegen Ingenuus en overwinning zeven tegen Regalianus. In totaal maar liefst 40 verschillende types!

KIJK ONDERAAN DE PAGINA WELKE LEGIOENMUNTEN IK MOMENTEEL VERKOOP!