In 305 na Christus kwam er vrijwillig een einde aan de eerste tetrarchie (viermanschap) onder leiding van keizer Diocletianus. Deze keizer had het rijk in 293 na Christus verdeeld in vier delen die bestuurd werden hemzelf, Constantius Chlorus (de bleke), Maximianus en Galerius. Diocletianus was het regeren zat en ging zijn tijd besteden aan tuinieren. Bovendien dwong hij zijn vriend Maximianus hetzelfde te doen.  Er kwam een nieuw viermanschap onder leiding van Constantius en verder met Galerius, Severus II en Maximinus Daia.

Lang duurde die niet want Constantius stierf tijdens een veldtocht in York. Op zijn sterfbed wees hij zijn zoon Constantijn (later de Grote genoemd) aan als opvolger. In die tijd waren er 18 officiele muntplaatsen in het Romeinse Rijk waar munten geslagen mochten worden. De toenmalige koperen muntsoort was de follis. De follis was zo'n 27 mm groot. Alleen in Siscia (het huidige Sisak in Kroatie), werd in deze periode een variant geslagen die we kennen onder de naam kwart-follis of denarius. Deze munten waren veel kleiner (19 mm) en lichter.

De munten zijn schaarser dan de grotere follissen. Ze hebben allemaal dezelfde keerzijde: Genius met patera (heilige kom) en cornucopia (hoorn des overvloeds). In de afsnede (onderaan de achterzijde) staat SIS. De legenda bestaat uit de Latijnse tekst  GENIO POVLI ROMANI, geest van het Romeinse volk. In RIC (het standaardwerk over Romeinse munten) worden al deze munten zeldzaam tot zeer zeldzaam genoemd. Dat is misschien wat overdreven, want door recente muntvondsten zijn er meer op de markt gekomen. Desalniettmin zijn het over het algemeen schaarse muntjes van een bijzondere denominatie en horen thuis in elke Romeinse collectie. Het toeval wil (LOL) dat ik er in mijn shop een aantal verkoop.

Neem gerust een kijkje bij SEVERUS, CONSTANTIUS I, MAXIMINUS, GALERIUS en MAXIMIANUS.