Gordianus II regeerde slechts 22 dagen!

Verkocht Gordianus II regeerde slechts 22 dagen!

Een van de meest begeerde keizers, Gordianus II, regeerde slechts 22 dagen, waardoor zijn munten allen zeer zeldzaam zijn. Aangezien de keizers precies dezelfde titulatuur
hebben, kun je hen alleen onderscheiden op portretbasis. Vreemd genoeg heeft de jongere Gordianus minder haar op zijn voorhoofd dan zijn vader. Verder heeft zijn vader ingevallen wangen.

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus de jongere, kortweg Gordianus II, was geboren in 192 na Christus en behoorde tot een immens rijke familie die zowel de tirannie van Commodus als de bloedige burgeroorlogen van 193 tot en met 197 na Christus zonder kleerscheuren waren doorgekomen.  Gordianus II  volgde zijn vader in de Senaat tijdens de heerschappij van Elagabalus (218-222  na Christus). Hij werd consul tijdens het bewind van Severus Alexander (222-235 na Christus), was legaat van het vierde legioen bij Antioch en was gouverneur van Achaea.

In 237 na Christus werd hij benoemd als generaal van Afrika, een provincie waar zijn vader de scepter zwaaide. Afrika had in deze tijd echter niet de beschikking over een legioen, waardoor het slechts het bevel voerde over wat hulptroepen en paleiswachten. Desalniettemin werden de Gordiani geacht de zware belastingen van de impopulaire Maximinus Trax door te voeren, die de bovenklasse haatte. In de maand maart van het jaar 238 kwamen Noord-Afrikaanse edelen bijeen in de plaats Thysdrus en vermoordden de belastingambtenaar van Maximinus en dwongen Gordianus I keizer te worden.

Gordianus die al bijna 80 was, realiseerde zich dat deze positie te zwaar was voor hem alleen en riep zijn zoon als mede-keizer uit. Ze lieten zich vervolgens in triomftocht door Carthago rijden en zonden een koerier naar Rome met hun hervormingsprogramma. Ze kregen onmiddellijk de steun van de Senaat die hen de titel Africanus verleende. Maximinus, die op veldtocht was in het Donaugebied werd tot publieke vijand uitgeroepen.

Intussen kregen de ontwikkelingen in Afrika een dramatische wending. Capelianus, gouverneur van Numidia, bleef Maximinus trouw en marcheerde naar Carthago met het derde legioen. Gordianus II riep in allerhaast een legertje welwillenden bij elkaar en ging het legioen tegemoet. Ze waren evenwel geen partij voor de ervaren legionairs en en velen vielen waaronder Gordianus zelf. Toen zijn vader het bericht bereikte, hing hij zichzelf op. Hun heerschappij duurde slechts 22 dagen. Alles leidde er wel toe dat de Senaat de opstand volhield wat leidde tot de val van Maximinus.

Gordianus II. 238 na Christus. AR Denarius (21mm, 2.98 g, 6h). Rome. vz: IMP M ANT GORDIANVS AFR AVG Gelauwerde buste naar rechts, kruas, drapering/ VIRTVS AVGG naar links, met speer en schild. RIC IV 3; RSC 14. ZF+.

 

  • Model: Denarius
  • Beschikbaarheid: Verkocht